Skupinové tréninky

Všeobecně lze naše tréninky definovat jako všestranně zaměřené – snažící se rovnoměrně rozvíjet všechny složky tělesné zdatnosti. Většina lidí totiž vyniká v 1 nebo několika málo disciplínách, ale v ostatních zaostávají. Například borci, co zvednou 200kg, často nedokážou zaběhnout 3km, na druhé straně maratónský běžec může mít problém při silových výkonech. Naše tréninky pomáhají tyto nedostatky odstranit. Každý trénink se sestavuje znova a každý je originální bez náznaku stereotypního cvičení. Na trénincích se využívají nevšední cvičební pomůcky, jako jsou pneumatiky z automobilů a traktorů, zátěžové vesty, odporové gumy a expandéry. Používáme i těžké palice a řetězy, kettlebelly, lodní lana, závěsné systémy TRX, medicinbaly, plyometrické bedny, bosu a nejnovější profesionální náčiní určené pro funkční tréninky. Samozřejmě využíváme i klasické jednoruční činky, velké osy a celogumové kotouče.

 

KRUHÁČ MIX

smíšený trénink určeny pro muže a ženy různé věkové skupiny (15+). Tento trénink není jednostranně zaměřeným fitness programem, ale snaží se rovnoměrně rozvíjet všech 10 dílčích schopností: odolnost srdečně-cévního a dýchacího systému, vytrvalost, sílu, kloubní pohyblivost, výbušnost, rychlost, koordinaci, rovnováhu a přesnost. Pokud potřebujete zlepšit fyzickou kondici, redukovat svoji hmotnost nebo množství tuku v těle, zhubnout nebo jenom zformovat postavu, je kruháč mix ta správná volba pro vás.

 

PUMPA

těžká varianta tréninku, kde se využívá k prokrvení a maximálnímu napumpování procvičovaného svalu určitý pohyb/cvik nebo systém cviků které soustředí okysličenou krev co nejdéle do jednoho místa, až do úplného vyčerpání procvičovaného svalu a je tak ideální pro rozvoj svalové hmoty, síly a svalové vytrvalosti. Jedná se o velmi náročný trénink, který vyžaduje dobrou znalost techniky základních cviků, jako je dřep, pozved, shyb, tlak ve stoje atd. Je tedy vhodný pro muže cca od 18 let s dobrou fyzičkou, kteří mají již něco odcvičeno a chtějí se posunout dál.

 

SPALOVAČ

je též námi vytvořený tréninkový koncept pro ženy, které chtějí efektivně redukovat tuk, tvarovat postavu, zlepšit koordinaci pohybů a fyzickou zdatnost. Tento trénink je co do obsahu podobný tréninku pro muže pumpa. Využívá tedy k prokrvení a maximálnímu napumpování procvičovaného svalu určitý pohyb/cvik nebo systém cviků které soustředí okysličenou krev co nejdéle do jednoho místa, až do úplného vyčerpání procvičovaného svalu a je tak ideální pro rozvoj svalové hmoty, síly a svalové vytrvalosti. Používají se, ale menší váhy a je více zaměřen na problémové ženské partie jako je bříško, zadek, nohy. Jedná se o náročný trénink, který vyžaduje dobrou znalost techniky základních cviků, jako je dřep, pozved, shyb, tlak ve stoje atd. Je tedy vhodný pro ženy cca od 18 let s dobrou fyzičkou, kteří mají již něco odcvičeno a chtějí se posunout dál.

 

SPARTAKUS

je speciální tréninkový koncept pro děti od 7 do cca 13 let. V tomto věku nastává kritická doba, kdy děti nastupují do školy. Málokdo si uvědomuje, jak velkou zátěž představuje pro dětský organismus statická práce spojená s usednutím do školních lavic a výukou. Tělesný vývoj je charakteristický zpomalením růstu do výšky, intenzivní je růst objemu těla. U děvčat je růst o něco rychlejší. Z hlediska posilování je třeba dávat přednost rychlostně – koordinačním cvičením, která podporují nárůst síly a vhodně a s rozvahou doplňovat silovými cviky. Trénink je modifikací výše uvedených. Jedná se o kruhový trénink se zaměřením na cvičení ve ztížených podmínkách s vlastní vahou, odporovými expandéry. Kombinace kliků, shybů, dřepů vtipně a cíleně vložené do tzv. silových vstupů. Například sprint na místě, při písknutí provedení 5ti kliků a 5ti dřepů. Dále se jedná o zařazení koordinačních cviků. Návyku správného dýchání a plného rozsahu pohybu. Jaké je positivum těchto tréninků pro děti?

  • Nárůst srdečního svalu, zlepšení kardiovaskulárního systému
  • Pokles klidové tepové frekvence
  • Nárůst svalové síly
  • Zvětšení průřezu svalových vláken (hypertrofie) avšak v důsledku nízké produkce hormonů velmi nepatrné
  • Zlepšení mezi a vnitrosvalové koordinace
  • Funkční přestavba kostí
  • Pokles hladiny krevních tuků
  • Zlepšení tolerance vůči stresům a rozvíjení intelektuálních schopností

 

Proč cvičit námi vytvořené tréninkové programy a proč u nás?

Naše tréninky nutí člověka „makat“ naplno. Mnoho cvičenců ve fitcentrech nedodržuje předepsané tempo, natahují přestávky, zlehčují si série. Na našich trénincích člověk musí vydat ze sebe maximum, neboť je limitován časem nebo počtem opakování. Každý, kdo má alespoň částečně soutěživého ducha, se bude snažit zlepšovat své výkony z tréninku na trénink. Všechny tréninky jsou vedeny a sestavovány zkušeným trenérem, který na vás po celou dobu tréninku dohlíží, opravuje případné nedostatky a vysvětluje správnost provedení jednotlivých cviků. V neposlední řadě se vás snaží motivovat k maximálnímu výkonu. Nejsme dozorci, takže na nikoho nekřičíme 😀 Snažíme se vést klienty k osobním maximům vytvářením vyhecované příjemné nálady po celou dobu tréninku.