JUDO

Občas se člověk může dostat do situace, kde hrozí fyzický útok druhou osobou. Nárůst kriminality jako společensky nepříjemného jevu se ve své podstatě dotýká všech občanů našeho státu. Především proto, že trestnou činnost často doprovází nečekaná hrubost a brutalita, na kterou ne každý dokáže adekvátně reagovat. Právě z těchto důvodů bychom vám chtěli demonstrovat a naučit vás jak se účinně v těchto situacích bránit.

Nechceme vychovávat rváče a kriminálníky, ale chceme aby jste se v jistých situacích dokázali těmto útočníkům bránit. Vezměte nevědomí, že prevence je vždy na prvním místě a až v poslední řadě vlastní sebeobranný systém.

JUDO je styl japonského bojového umění a velmi rozšířený úpolový sport. Judo, celý název Kodokan Judo, vzniklo z několika škol džiu-džitsu (jiu-jitsu), které vyučovaly sebeobranu neozbrojeného člověka v tehdejším pojetí. Sebeobrana řešila skutečné bojové situace, které vznikaly při boji muže proti muži. Jestliže jeden z bojovníků přišel v boji o svou zbraň, nastala situace, kdy musel bojovat o svůj život. Úspěšné provedení technik pak končilo smrtí útočníka nebo jeho destruktivním poškozením tj. zlomeniny, vykloubeniny atd. Cílem juda je mít možnost volby, zda při úspěšně provedené obraně útočníka poraním, nebo nad ním pouze získám kontrolu a vysvětlím mu marnost jeho počínání. Tomuto cíli odpovídá i skladba technik waza. Kolébkou juda je Tokio v Japonsku.

RAW Gym vám za celý tým trenérů a instruktorů přeje, ať se nikdy nedostanete do situace, kdy se budete potřebovat bránit fyzickému násilí. Když už k tomu, ale dojde, nechť jste na to maximálně připraveni.

…vítejte u nás, vítejte v RAW Gymu…